Tháng 7/2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc giảm 3,5%

11/09/2022 20:16
Tháng 7/2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc giảm 3,5%

Trong tháng 7/2022, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 2,06 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng 7/2021.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 7/2022, Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 2,06 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng 7/2021. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 14,04 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất tới thị trường Hoa Kỳ trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 4,2 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là thị trường Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đáng chú ý trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang cả 3 thị trường này đều tăng, trong đó xuất khẩu sang Australia đạt 920,5 triệu USD, tăng 9,5%; sang Nhật Bản đạt 889,5 triệu USD, tăng 5,3%; sang Hàn Quốc đạt 771,4 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt