Tháng 9/2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc giảm mạnh

02/12/2021 12:59
Tháng 9/2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc giảm mạnh

Hầu hết các mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam trong tháng 9/2021 giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc trong tháng 9/2021 đạt 29,52 nghìn m3 , với trị giá 16,48 triệu USD, giảm 53,4% về lượng và giảm 45,2% về trị giá so với tháng 8/2021; giảm 56,4% về lượng và giảm 40,2% về trị giá so với tháng 9/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc đạt 859,86 nghìn m3 , với trị giá 338,58 triệu USD, tăng 78,4% về lượng và tăng 72,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Hầu hết các mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam trong tháng 9/2021 giảm mạnh. Gỗ dán là mặt hàng có được nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc về Việt Nam. Trung Quốc là nguồn cung gỗ dán quan trọng nhất của Việt Nam, với tỷ trọng nhập mặt hàng này từ Trung Quốc chiếm gần 90% trong tổng lượng gỗ dán nhập từ tất cả các thị trường vào Việt Nam mỗi năm. Tháng 9/2021, nhập khẩu gỗ dán từ Trung Quốc đạt 9,05 nghìn m3 , với trị giá 3,89 triệu USD, giảm 64,6% về lượng và giảm 64,1% về trị giá so với tháng 8/2021; giảm 80,6% về lượng và giảm 76,3% về trị giá so với tháng 9/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ dán từ Trung Quốc đạt 361,17 nghìn m3 , với trị giá 148,12 triệu USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 37,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa

Đứng thứ 2 là mặt hàng gỗ xẻ, với lượng nhập khẩu trong tháng 9/2021 đạt 6,23 nghìn m3 , với trị giá 4,41 triệu USD, giảm 27,9% về lượng và giảm 13,5% về trị giá so với tháng 8/2021; tăng 8,9% về lượng và tăng 54,5% về trị giá so với tháng 9/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ xẻ từ Trung Quốc về Việt Nam đạt 78,47 nghìn m3, với trị giá 43,19 triệu USD, tăng 86,0% về lượng và tăng 93,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 9/2021, nhập khẩu ván sợi từ Trung Quốc về Việt Nam đạt 9,10 nghìn m3 , với trị giá 1,07 triệu USD, giảm 63,1% về lượng và giảm 69,9% về trị giá so với tháng 8/2021; giảm 16,3% về lượng và giảm 44,2% về trị giá so với tháng 9/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu ván sợi từ Trung Quốc đạt 255,47 nghìn m3 , với trị giá 53,67 triệu USD, tăng 319,7% về lượng và tăng 221,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Gỗ Việt