Xuất khẩu gỗ tròn Nhật Bản tăng trưởng mạnh

13/06/2015 16:54
Xuất khẩu gỗ tròn Nhật Bản tăng trưởng mạnh

Xuất khẩu gỗ tròn Nhật Bản năm 2013 đạt 264 m3, tăng 133% so với năm 2012. Đây là lượng xuất khẩu cao nhất kể từ khi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gỗ Nhật Bản bắt đầu thu thập số liệu thống kê. 

Xuất khẩu gỗ tròn Nhật Bản năm 2013 đạt 264 m3, tăng 133% so với năm 2012. Đây là lượng xuất khẩu cao nhất kể từ khi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gỗ Nhật Bản bắt đầu thu thập số liệu thống kê. Đặc biệt, lượng gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 129.000 m3, tăng 797,2%. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã thực hiện chiến lược xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và hải sản, mục tiêu của ngành lâm sản đạt giá trị xuất khẩu 25 tỷ Yên trước năm 2020 từ mức 12,3 tỷ yên trong năm 2012.

Vào năm 2013, do nhu cầu mạnh mẽ ở Trung Quốc và đồng Yên yếu, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh lên 129.000 m3 từ 14.000 m3 trong năm 2012. Gỗ tròn xuất khẩu sang Đài Loan và Hàn Quốc cũng tăng khiến cho tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng hơn gấp đôi vào năm 2013. Xuất khẩu gỗ xẻ chỉ đạt 66.000 m3, tăng 2,9%, một mức tăng trưởng thấp. Tiêu chuẩn cấu trúc gỗ của Trung Quốc thay đổi, cho phép sử dụng gỗ tuyết tùng, gỗ bách và gỗ thông Nhật Bản, điều này dự khiến làm tăng nhu cầu sử dụng gỗ tròn Nhật Bản.

Gỗ Việt - Theo ITTO