3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ sồi giảm cả về lượng và trị giá

09/04/2022 12:07
3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ sồi giảm cả về lượng và trị giá

Nhập khẩu gỗ sồi của Việt Nam từ thị trường Mỹ lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 21,4 nghìn m³, trị giá 12,8 triệu USD, giảm 42,9% về lượng và giảm 30,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tới 63,9% tổng lượng nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ sồi của Việt Nam tháng 3/2022 ước đạt 16,5 nghìn m³, trị giá 10,0 triệu USD, tăng 14,9% về lượng và tăng 15,2% về trị giá so với tháng 02/2022; so với tháng 3/2021 giảm 49,6% về lượng và giảm 41,1% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ sồi đạt 50,0 nghìn m³, trị giá 29,8 triệu USD, giảm 41,5% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

2 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Mỹ, EU, Ukraina, Canada giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Anh, Australia giảm. giá nhập khẩu trung bình gỗ sồi trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 591,3 USD/m³, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt