Thái Lan quyết định giảm và miễn thuế đối với một số chủng loại gỗ xuất khẩu

14/03/2022 13:25
Thái Lan quyết định giảm và miễn thuế đối với một số chủng loại gỗ xuất khẩu

Theo nguồn Wood365.cn, cơ quan Hải quan Thái Lan đã có quy định điều chỉnh về mức giảm thuế và miễn thuế đối với gỗ xuất khẩu, quy định có hiệu lực vào ngày 01/03/2022.

Theo quy định mới, gỗ tròn, tấm và các sản phẩm gỗ đã qua chế biến sẽ được miễn thuế xuất khẩu, ngoài ra, thuế xuất khẩu các loại gỗ quý như trầm hương cũng được giảm đáng kể, chẳng hạn như thuế xuất khẩu gỗ trầm hương sẽ là giảm từ 40% đến 10%.

Mục đích thực hiện quy định giảm thuế của chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân và ngành lâm nghiệp; nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu gỗ nguyên liệu quý, ván và các sản phẩm gỗ của Thái Lan trên thị trường quốc tế.

Gỗ Việt