Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc từ Việt Nam còn thấp

08/03/2022 13:04
Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc từ Việt Nam còn thấp

Trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc từ thị trường Việt Nam chiếm 10,6% tổng trị giá đồ nội thất gỗ Úc nhập khẩu, đạt 162,6 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn thấp so với nhu cầu nhập khẩu của thị trường Úc.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Úc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 11/2021 đạt 151,6 triệu USD, giảm 11,5% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc đạt 1,5 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 11 tháng năm 2021, Úc tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn. Tỷ trọng nhập khẩu 2 mặt hàng này chiếm 74,3% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc. Dẫn đầu về trị giá nhập khẩu là mặt hàng ghế khung gỗ, đạt 625,9 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020; Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 513,6 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 11 tháng năm 2021, Úc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, đạt 1,07 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 70% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc.

Tiếp theo là thị trường Việt Nam, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam chiếm 10,6% tổng trị giá đồ nội thất gỗ Úc nhập khẩu, đạt 162,6 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn thấp so với nhu cầu nhập khẩu của thị trường Úc. Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ sang thị trường Úc có nhiều thuận lợi, bởi hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Bên cạnh đó, Việt Nam và Úc cũng đã hoàn tất ký kết Chiến lược Tăng cường Gắn kết Kinh tế hai bên và sẽ triển khai ngay trong năm 2022. Chiến lược này dự kiến đặt ra một lộ trình tăng cường các cơ hội thương mại và đầu tư giữa 2 quốc gia. Ngoài ra, Úc còn là thị trường cung cấp nguồn gỗ nguyên liệu hợp pháp đáng tin cậy cho các doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam.

Gỗ Việt