Năm 2022, triển vọng ngành gỗ của Brazil rất tích cực

17/03/2022 02:32
Năm 2022, triển vọng ngành gỗ của Brazil rất tích cực

Năm 2022, triển vọng ngành gỗ của Brazil rất tích cực khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở lại, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhu cầu trong nước và quốc tế phục hồi.

Theo nguồn Tổ chức Quốc tế gỗ nhiệt đới (ITTO), ngành gỗ của Brazil đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2021 bất chấp đại dịch, bất ổn kinh tế toàn cầu, chi phí sản xuất tăng và các vấn đề về logistics. Đại dịch khiến mọi người dành nhiều thời gian hơn ở nhà, điều này đã kích thích đầu tư vào việc cải tạo nhà cửa và lĩnh vực được hưởng lợi từ việc này là lĩnh vực đồ nội thất. Nhu cầu thị trường quốc tế ổn định và các sản phẩm gỗ của Brazil có thể đáp ứng một số nhu cầu này ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Tại thị trường nội địa, ngành gỗ đã có thể cung cấp cho các lĩnh vực tiêu thụ chính như xây dựng, đóng gói và sản xuất đồ nội thất. Ngành gỗ đã thành công trong việc duy trì việc làm mặc dù tỷ lệ thất nghiệp là 12% vào cuối năm 2021.

Ước tính doanh số bán đồ nội thất ở Bang Minas Gerais (Brazil) trong năm 2021 tăng khoảng 2% so với năm 2020. Mức tăng có thể cao hơn, nhưng bị hạn chế bởi các vấn đề mà ngành này phải đối mặt trong việc đảm bảo đầu vào sản xuất và giá nguyên vật liệu tăng. Ví dụ, giá của một trong những nguyên liệu đầu vào chính như tấm MDF đã tăng hơn gấp đôi.

Năm 2022, triển vọng ngành gỗ của Brazil rất tích cực khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở lại, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhu cầu trong nước và quốc tế phục hồi. Trong tháng 01/2022, xuất khẩu các sản phẩm làm từ gỗ của Brazil (trừ bột giấy và giấy) đạt 387,1 triệu USD, tăng 52% so với tháng 01/2021.

Trong đó, xuất khẩu gỗ thông xẻ đạt 49,8 USD, tăng 42%, nhưng lượng đạt 181,2 nghìn m3 , giảm 5% so với tháng 01/2021. Xuất khẩu gỗ xẻ nhiệt đới đạt 39 nghìn m3 , trị giá 16 triệu USD, tăng 25% về lượng và tăng 25% về trị giá so với tháng 01/2021.

Xuất khẩu gỗ dán thông ghi nhận mức tăng 58% về trị giá và tăng 31% về lượng so với tháng 01/2021, đạt 51,1 triệu USD và 222,9 nghìn m3 . Gỗ ván ép nhiệt đới đạt 32 triệu USD, lượng đạt 6,4 nghìn m3 , tăng 78% trị giá và tăng 68% về lượng so với tháng 01/2021. Đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu trong tháng 01/2022 đạt 52,1 triệu USD, tăng 27% so với tháng 01/2021.

Các doanh nghiệp ngành gỗ tại Brazil kỳ vọng vào năm 2022 tích cực hơn đối với lĩnh vực nội thất, nhờ nhu cầu được thúc đẩy bởi xây dựng dân dụng và việc làm tăng. Bên cạnh đó, sự thúc đẩy của các nỗ lực tiêm chủng và nối lại các hoạt động xã hội cũng mang lại lợi ích cho lĩnh vực nội thất.

Gỗ Việt