Công ty TNHH Lâm sản Thái Hưng cần tìm đối tác cung cấp nguyên liệu

06/09/2022 19:39
Công ty TNHH Lâm sản Thái Hưng cần tìm đối tác cung cấp nguyên liệu

Công ty TNHH Lâm sản Thái Hưng cần tìm đối tác cung cấp nguyên liệu, cụ thể như sau:

Gỗ: Thông, Sa Mộc.

Củi - Cành nhánh: Thông, Sa Mộc, Bạch đàn, Keo.

Các loại:  Đầu mẩu, củi bìa thông - Sa mộc, rác ván sạch

Số lượng nhập: Không hạn chế khối lượng

Ngày nhập hàng: 25/09/2022

Thời gian nhận hàng: Từ 8h đến 17h 30 hàng ngày

Địa điểm giao hàng: Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0947.622.222

Gỗ Việt