Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Úc tăng

23/04/2022 17:11
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Úc tăng

Trong tháng 1/2022, trong khi giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Trung Quốc, Úc tăng nhập khẩu từ nguồn cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 2 là Việt Nam. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 12,7% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc, tăng 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Úc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 01/2022 đạt 151,3 triệu USD, giảm 12,4% so với tháng 12/2021, giảm 8,3% so với tháng 1/2021.

Trong tháng 1/2022, Úc giảm mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất là Trung Quốc, đạt 101,3 triệu USD, giảm 19,8% so với tháng 12/2021, giảm 12,1% so với tháng 01/2021. Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 66,9%, giảm 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi giảm nhập khẩu từ Trung Quốc, Úc tăng nhập khẩu từ nguồn cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 2 là Việt Nam trong tháng 1/2022, đạt 19,2 triệu USD, tăng 16,8% so với tháng 12/2021, tăng 0,1% so với tháng 1/2021.

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 12,7% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc, tăng 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, Úc còn tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ một số thị trường trong tháng 1/2022 như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, thị trường Đài Loan và Hoa Kỳ, tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ các thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

Úc nhập khẩu chủ yếu 3 mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ chính trong tháng 1/2022 là mặt hàng ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, đồ nội thất phòng ngủ. Tỷ trọng nhập khẩu 3 mặt hàng này chiếm 92,6% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Úc. Trong đó, trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 57,7 triệu USD, giảm 17,9% so với tháng 12/2021 và giảm 13,8% so với tháng 1/2021. Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 53,3 triệu USD, giảm 8,8% so với tháng 12/2021, giảm 0,2% so với tháng 1/2021; đồ nội thất phòng ngủ đạt 29,2 triệu USD, giảm 4% so với tháng 12/2021 và giảm 12,7% so với tháng 1/2021.

Gỗ Việt