Nam Phi là thị trường cung cấp gỗ hương lớn nhất cho Việt Nam

27/04/2022 09:11
Nam Phi là thị trường cung cấp gỗ hương lớn nhất cho Việt Nam

Nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam từ thị trường Nam Phi lớn nhất chiếm tới 38,8% tổng lượng nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 15,5 nghìn m³, trị giá 4,3 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và tăng 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam tháng 4/2022 ước đạt 19,2 nghìn m³, trị giá 7,5 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 20,0% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 tăng 0,2% về lượng và tăng 3,1% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ hương ước đạt 59,2 nghìn m³, trị giá 24,7 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 3/2022, nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam đạt 15,9 nghìn m³, trị giá 6,3 triệu USD, tăng 60,2% về lượng và tăng 89,0% về trị giá so với tháng 02/2022; so với tháng 3/2021 giảm 23,5% về lượng và giảm 8,3% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ hương đạt 40,0 nghìn m³, trị giá 17,2 triệu USD, giảm 9,4% về lượng và tăng 4,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về chủng loại nhập khẩu, 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ hương loại xẻ đạt khối lượng 35,3 nghìn m³, trị giá 15,4 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Còn nhập khẩu gỗ hương tròn đạt 4,7 nghìn m³, trị giá 1,8 triệu USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 22,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ hương trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 429,0 USD/m³, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu gỗ hương từ Nam Phi tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021, lên 274,7 USD/m³; từ thị trường Angola tăng 13,0%, lên 279,0 USD/m³; Nambia tăng 12,3%, lên 269,7 USD/m³; Cameroon tăng 7,9%, lên 404,5 USD/m³…

Về thị trường nhập khẩu: 3 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu gỗ hương từ thị trường Ăngôla, Cộng hòa dân chủ Congo, Hồng Kông, Trung Quốc… giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Nam Phi, Lào, Nambia Cameroon, Gabon tăng.

Cụ thể, nhập khẩu gỗ hương từ thị trường Angola đạt 4,7 nghìn m³, trị giá 1,3 triệu USD, giảm 68,6% về lượng và giảm 64,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 11,8% tổng lượng nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022. Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Cộng hòa dân chủ Congo đạt 1,7 nghìn m³, trị giá 628 nghìn USD, giảm 9,0% về lượng và giảm 18,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trái lại, nhập khẩu gỗ hương từ thị trường Nam Phi tăng 21,7% về lượng và tăng 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 15,5 nghìn m³, trị giá 4,3 triệu USD, chiếm tới 38,8% tổng lượng nhập khẩu. Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Lào đạt 5,9 nghìn m³, trị giá 6,9 triệu USD, tăng 34,3% về lượng và tăng 29,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ hương từ một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên trị giá thấp như: từ Nambia tăng 92,4%; Cameroon tăng 34,9%; Gabông tăng 80,8%…

Gỗ Việt