Giao thương trực tuyến Việt Nam – Hoa Kỳ “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực đồ gỗ”

17/11/2021 08:21
Giao thương trực tuyến Việt Nam – Hoa Kỳ “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực đồ gỗ”

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Hội thảo, Giao thương trực tuyến Việt Nam – Hoa Kỳ “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực đồ gỗ”.

Nhằm duy trì kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại,Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Hội thảo, Giao thương trực tuyến Việt Nam – Hoa Kỳ “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong lĩnh vực đồ gỗ”, cụ thể như sau:

   1. Thời gian (dự kiến): Từ 8h30 đến 10h30 ngày 16 tháng 12 năm 2021.

   2. Địa điểm: trực tuyến tại các đầu cầu Việt Nam và Hoa Kỳ.

   3. Lĩnh vực: Đồ gỗ, đồ gỗ nội thất, gỗ nguyên liệu, thủ công mỹ nghệ...

   4. Mục tiêu:

 - Cập nhật thông tin về các chính sách thương mại, môi trường kinh doanh       của hai nước, chia sẻ các cơ hội và thách thức thâm nhập thị trường Hoa        Kỳ trong bối cảnh Covid-19.

 - Giới thiệu, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa     Kỳ,tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi, mở rộng mạng lưới kinh         doanh.

  5. Phương thức tổ chức:

  Ban Tổ chức sẽ lựa chọn sử dụng phần mềm họp trực tuyến phù hợp để tổ    chức và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia chương trình. Căn cứ trên nhu      cầu đăng ký giao thương của các doanh nghiệp Việt Nam, Ban Tổ chức sẽ      mời các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào các phiên giao thương và trao      đổi trực tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Hội thảo/Giao thương, vui lòng đăng ký tại liên kết https://event.vietrade.gov.vn/invest.vietmy1512 và gửi Ban tổ chức các thông tin, hình ảnh, video clip giới thiệu sản phẩm trước ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Gỗ Việt