Hội thảo: Doanh nghiệp ngành gỗ chuẩn bị phục hồi trong bối cảnh bình thường mới

25/10/2021 11:27
Hội thảo: Doanh nghiệp ngành gỗ chuẩn bị phục hồi trong bối cảnh bình thường mới

Ngày 29/10/2021 từ 8g30 tới 11g30, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cùng các Hiệp hội (HAWA,BIFA, DOWA, FPA Bình Định) và tổ chức Forest Trends tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp ngành gỗ chuẩn bị phục hồi trong bối cảnh bình thường mới”

Hội thảo được tổ chức nhằm (1) Cập nhật thực trạng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và tình hình xuất khẩu của ngành tới thời điểm hiện tại. (2) Cập nhật tình hình cơ chế chính sách của Chính phủ nhằm giảm tác động tiêu cực của đại dịch tới các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và về các yêu cầu mới doanh nghiệp trong phòng chống dịch doanh nghiệp cần thích ứng. (3) Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp giữa các doanh nghiệp trong ngành, bao gồm cả khối doanh nghiệp FDI về duy trì và cân bằng giữa hoạt động sản xuất và chống dịch.  (4) Thảo luận xây dựng các kịch bản, kế hoạch cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới.

Thời gian: 8:30 – 11:30 Thứ 6, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh

Đăng ký tham gia hội thảo theo link: https://forms.gle/3qA7FWPhXB5uMSV99.

Ban tổ chức sẽ gửi link tham dự họp trực tuyến cho quý vị theo thông tin mà quý vị đăng ký

Gỗ Việt