Hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội thất” diễn ra ngày 15/9/2021

11/09/2021 07:17
Hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội thất” diễn ra ngày 15/9/2021

Diễn ra vào ngày 15/9/2021 vào lúc 15:00-16:000, hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội thất” do Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) – Tổng cục Lâm nghiệp, phối hợp với Chương trình chứng chỉ rừng quốc tế PEFC tổ chức.

Hội thảo nhằm thảo luận về vấn đề tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có trách nhiệm, bền vững cho lĩnh vực đóng đồ nội thất. Tham gia sự kiện là 04 diễn giả được PEFC mới nhằm để chia sẻ quan điểm, và thảo luận về những thách thức và cơ hội đối với tính bền vững trong lĩnh vực nội thất. 

Các diễn giả đại diện cho bốn nhóm đối tượng khác nhau. Khối Thanh niên/Người tiêu dùng là Cô Alina Lehikoinen, Chủ tịch - Hiệp hội Sinh viên Lâm nghiệp Quốc tế. Đại diện khối Công nghiệp/Nhà sản xuất: Ông Nicolaas K. de Lange, Tổng thư ký - Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN.  Phía đơn vị Chứng chỉ Rừng: Ông Alun Watkins, Giám đốc Điều hành - PEFC Vương quốc Anh và Chủ tịch Chương trình phát triển Bền vững Ngành Nội thất. Nhà bán lẻ đồ nội thấtÔng Christian Farat, Giám đốc quản lý chất lượng môi trường – Tập đoàn Fournier Group

Hội thảo được điều hành bởi Michael Tatarski, một nhà báo chuyên viết về các vấn đề liên quan tới quản lý rừng bền vững ở Đông Nam Á.

Tham gia sự kiện là các công ty sản xuất đồ gỗ, các Hiệp hội. Doanh nghiệp quan tới  hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội thất” vào lúc 15:00-16:00 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 được thực hiện trên ứng dụng Zoom phát trực tiếp trên toàn cầu, vui long đăng ký tham dự tại đây:  https://treee.es/PEFC-furniturewebinar

Xem  video phát động chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu nhằm hỗ trợ các thành viên trong chuối cung cứng và nguồn cung ứng đồ nội thất có trách nhiệm tại đây: Video teaser

 

Gỗ Việt