Chuyển Đổi số “Tối ưu hiệu suất vận hành và đạt mục tiêu lợi nhuận trong ngành sản xuất”

09/08/2021 10:50
Chuyển Đổi số “Tối ưu hiệu suất vận hành và đạt mục tiêu lợi nhuận trong ngành sản xuất”

Hội thảo được tổ chức trực tuyến bởi Hitachi Vantara Việt Nam & Oracle NetSuite vào ngày 12 tháng 8 (thứ năm) từ 10:00- 11:30 AM.

Với giải pháp và công cụ phát triển bởi các kỹ sư của Hitachi Vantara Việt Nam, điển hình là giải pháp CyberFACTORY với những ưu điểm & lợi ích vượt trội mang lại cho khách hàng. với mục tiêu giúp các doanh nghiệp trong ngành sản xuất tối ưu hiệu suất vận hành và đạt mục tiêu lợi nhuận đã đề ra. Hitachi Vantara Việt Nam & Oracle NetSuite sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến chuyển đổi số “Tối ưu hiệu suất vận hành và đạt mục tiêu lợi nhuận trong ngành sản xuất”vào ngày 12 tháng 8 (thứ năm) từ 10:00- 11:30 AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký tham gia tại link: https://bit.ly/HoithaotructuyenHVN

Gỗ Việt