Hội thảo ngày 24 tháng 09 năm 2021, "Chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ cho chiến lược phục hồi ngành công nghiệp Gỗ sang Covid-19”

20/09/2021 14:01
Hội thảo ngày 24 tháng 09 năm 2021,

Thời gian vừa qua các hoạt động giãn cách nhằm kiểm soát dịch COVID 19 đã có những tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Nhiều tín hiệu cho thấy từ nay đến cuối năm tiếp cận với các nguồn vắc xin sẽ được tăng cường và dịch bệnh sẽ được kiểm soát

Chính phủ cũng đã thay đổi cách tiếp cận trong phòng chống dịch, từ việc diệt dịch sang phương pháp sống chung với dịch. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp trong ngành cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và đưa ra lộ trình nhằm phát triển trong tương lai. Lộ trình này cần bao hàm các khía cạnh như lao động, công nghệ, thị trường, sản phẩm và bao gồm một hợp phần quan trọng là chuẩn bị nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất.

      Nhằm đánh giá thực trạng nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến gỗ hiện nay, bao gồm nguồn cung nhập khẩu và nguồn cung trong nước; Đánh giá xu hướng thay đổi về lượng cung và giá cả của các nguồn cung này trong tương lai và thảo luận về các biện pháp nhằm chủ động nguồn cung gỗ nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định và Tổ chức Forest Trends trân trọng phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến: “Chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ cho chiến lược phục hồi ngành công nghiệp Gỗ sang Covid-19”.

Hội thảo được tổ chức: 19 - 21g ngày 24/09/2021 (thứ Sáu)

Hình thức webinar: trực tuyến qua nền tảng ZOOM

Tham dự Hội thảo theo link: 

Quý vị quan tâm, vui lòng tham dự theo link:  https://us02web.zoom.us/j/81030670014
 

Gỗ Việt