Hội thảo “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gỗ hợp pháp cho gỗ rừng trồng hộ gia đình”

25/09/2021 07:26
Hội thảo “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gỗ hợp pháp cho gỗ rừng trồng hộ gia đình”

Sáng ngày 27/9/2021 tới từ 8h-12h, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng Tổng cục lâm nghiệp và Chương trình FAO-EU FLEGT tổ chức Hội thảo: “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gốc gỗ hợp pháp (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS

Ngày này, người tiêu dùng đồ gỗ đã và đang quan tâm nhiều hơn tới vấn đề môi trường.  Việc truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp là một yêu cầu nghiêm túc và chính đáng của thị trường trong nước và thế giới nhằm tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp; Quản trị rừng và Thương mại lâm sản.  

Do đó, Chương trình FAO EU FLEGT đã hỗ trợ dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gốc gỗ hợp pháp (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS” giai đoạn 2019 – 2021.

Mục đích của hội thảo nhằm:

1. Chia sẻ kết quả thực hiện dự án - Hệ thống iTwood

2. Đánh giá những thuận lợi và thách thức triển khai thử nghiệm trong thực tế tại địa phương

3. Đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp nhân rộng, phát triển Hệ thống

4. Đánh giá những điểm mới/tiềm năng của Hệ thống iTwood trong tương lai.

Hội thảo bắt đầu từ 8.00 - 12.00, sáng Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Hình thức tham gia: Online qua ứng dụng Zoom

Quý đại biểu quan tâm, vui lòng tham dự Hội thảo theo link sau: https://zoom.us/j/97945818467?pwd=aUdxeXlOZEpyTWhYSEFvZVp4OGprZz09

ID Cuộc họp/ ID meeting: 979 4581 8467. Mật mã/ Passcode: 456456

Gỗ Việt