Hội thảo thúc đẩy thương hiệu gỗ Việt vào ngày 09/12/2022

06/12/2022 09:11
Hội thảo thúc đẩy thương hiệu gỗ Việt vào ngày 09/12/2022

Thực hiện nhiệm vụ Phát triển thị trường và Xúc tiến thương mại nông sản quý II - IV năm 2022, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức “Hội thảo thúc đẩy thương hiệu gỗ Việt”.

1. Nội dung:

Thực trạng, tình hình phát triển chế biến gỗ, lâm sản và bàn giải pháp xây dựng và thúc đẩy thương hiệu gỗ Việt.

2. Thành phần:

- Đại diện các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp;

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam;

- Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến, thương mại gỗ và lâm sản; các doanh nghiệp trồng rừng và các Tổ chức quốc tế trong và ngoài nước có liên quan.

3. Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp.

4. Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 09/12/2022 tại Khách sạn Sài Gòn Prince 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Các đơn vị đăng ký tham dự gửi xác nhận về địa chỉ email: khuatlananh@gmail.com, số điện thoại: 0966 666 384 trước ngày 06/12/2022.

Gỗ Việt