Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ giảm mạnh

25/04/2023 07:25
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ giảm mạnh

Trong 3 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ đạt 317,1 triệu USD, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ đạt 134 triệu USD, giảm 41,8% so với tháng 3/2022. Trong 3 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ đạt 317,1 triệu USD, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Lạm phát ở các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ và EU đang ở mức cao. Điều này làm hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu, bao gồm đồ nội thất phòng ngủ. Các quốc gia này đang cố gắng để kiềm chế, tuy nhiên hiện chưa có dấu hiện lạm phát sẽ giảm trong ngắn hạn.

Ngoài ra, ngành bất động sản tại các thị trường xuất khẩu chính đang ở giai đoạn trầm lắng. Trong khi đó xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ phụ thuộc lớn vào hoạt động của ngành này, tới thời điểm hiện tại ngành bất động sản chưa có tín hiệu cải thiện. Theo đó, dự kiến trong ngắn hạn kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ vẫn tiếp tục giảm.

Về mặt hàng, hầu hết các mặt hàng trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023 đều giảm mạnh. Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng giường và bộ phận giường đạt 105,7 triệu USD, giảm 45,4% so với cùng kỳ năm 2022; tiếp theo là mặt hàng tủ đạt 46,3 triệu USD, giảm 53%; tủ đầu giường đạt 13,5 triệu USD, giảm 54,2%; bàn đạt 4,5 triệu USD, giảm 44%...

Xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ giảm những tháng đầu năm. Ảnh minh họa

Về thị trường, mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2023 với tỷ trọng chiếm 76,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên do ảnh hưởng của lạm phát, nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ giảm mạnh, đạt 140,3 triệu USD, giảm 51,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp theo là thị trường Nhật Bản đạt 14,1 triệu USD, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2022; Canada đạt 6,1 triệu USD, giảm 36%; Anh đạt 4,9 triệu USD, giảm 44,4%; EU đạt 4,5 triệu USD, giảm 38,6%...

Gỗ Việt