Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á giảm mạnh

01/06/2022 12:35
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á giảm mạnh

Tổng cục Hải quan ước tính, tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ khu vực Đông Nam Á trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 296,58 nghìn m3, trị giá 103,72 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ khu vực Đông Nam Á về Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 71,05 nghìn m3, trị giá 26,52 triệu USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 48,3% về trị giá so với tháng 02/2022; giảm 38,4% về lượng và giảm 18,3% về trị giá so với tháng 3/2021.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ khu vực Đông Nam Á đạt 208,58 nghìn m3, trị giá 72,72 triệu USD, giảm 23,5% về lượng và giảm 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ khu vực Đông Nam Á trong tháng 4/2022 đạt 88 nghìn m3, trị giá 31,0 triệu USD, tăng 23,9% về lượng và tăng 16,9% về trị giá so với tháng 3/2022; nâng tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ khu vực thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 296,58 nghìn m3, trị giá 103,72 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ khu vực Đông Nam Á giảm là do nhập khẩu từ các thị trường Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Singapore giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Ngược lại, tiếp đà tăng trưởng trong năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào tiếp tục tăng mạnh.

3 mặt hàng gỗ được nhập khẩu nhiều nhất từ khu vực thị trường Đông Nam Á về Việt Nam là ván sợi, ván dăm và gỗ xẻ. 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á về Việt Nam giảm chủ yếu là do nhập khẩu ván dăm và đặc biệt là ván sợi giảm mạnh. Ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng gỗ xẻ từ khu vực Đông Nam Á lại tăng.

Gỗ Việt