Malaysia đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt 28 tỷ RM vào năm 2025

05/10/2022 14:21
Malaysia đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt 28 tỷ RM vào năm 2025

Ủy ban Công nghiệp gỗ Malaysia (MTIB) đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt 28 tỷ RM vào năm 2025.

Theo nguồn globalwood.org, Ủy ban Công nghiệp gỗ Malaysia (MTIB) đang đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt 28 tỷ RM vào năm 2025. Điều này phù hợp với Chính sách Nông sản quốc gia về gỗ do Bộ Trồng trọt và Hàng hóa đưa ra, với sự hỗ trợ từ Kế hoạch Chiến lược Ngành gỗ Quốc gia 2021 - 2025.

Sự phát triển của ngành công nghiệp gỗ của đất nước sẽ luôn là ưu tiên của MTIB trước các vấn đề và thách thức hiện nay, bao gồm các vấn đề liên quan đến nguồn nguyên liệu, nhân lực, vận chuyển, chi phí sản xuất và năng suất.

MTIB hiện đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng gỗ tại thị trường nội địa thông qua các chiến dịch quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tham gia các cuộc triển lãm và tổ chức các triển lãm.

Trị giá xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Malaysia trong năm 2021 đạt 22,74 tỷ RM, tăng 3% so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành công nghiệp gỗ xuất khẩu của Malaysia đạt 13,2 tỷ RM, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt