Nhập khẩu gỗ lim tăng mạnh về lượng trong 2 tháng đầu năm 2022

15/03/2022 10:32
Nhập khẩu gỗ lim tăng mạnh về lượng trong 2 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim ước đạt 99,9 nghìn m³, trị giá 42,3 triệu USD, tăng 60,3% về lượng và tăng 66,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 2/2022 ước đạt 47,9 nghìn m³, trị giá 20,3 triệu USD, giảm 4,3% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với tháng 1/2022; tuy nhiên so với tháng 2/2021 tăng 14,5% về lượng và tăng 19,0% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim ước đạt 99,9 nghìn m³, trị giá 42,3 triệu USD, tăng 60,3% về lượng và tăng 66,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 1/2022 nhập khẩu gỗ lim tròn về Việt Nam đạt khối lượng 28,3 nghìn m³, trị giá 10,9 triệu USD, tăng 249,1% về lượng và tăng 299,6% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 tăng 84,0% về lượng và tăng 86,2% về trị giá. Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu loại xẻ đạt 21,0 nghìn m³, trị giá 10,0 triệu USD, tăng 91,1% về lượng và tăng 112,1% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 tăng 306,7% về lượng và tăng 292,6% về trị giá.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ lim nguyên liệu tháng 1/2022 đạt 423,1 USD/m³, tăng 8,3% tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 3,3%.

Về thị trường, tháng 1/2022, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam từ Cameroon lớn nhất, chiếm 69,3% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm 2022, đạt 34,6 nghìn m³, trị giá 14,5 triệu USD, tăng 173,2% về lượng và tăng 178,5% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 tăng 126,4% về lượng và tăng 145,9% về trị giá.

Tiếp theo, nhập khẩu gỗ lim từ Hồng Kông đạt 2,78 nghìn m³, trị giá 1,03 triệu USD, tăng 291,0% về lượng và tăng 485,3% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 tăng 211,6% về lượng và tăng 385,6% về trị giá.

Nhập khẩu gỗ lim từ Congo đạt 2,27 nghìn m³, trị giá 1,1 triệu USD, tăng 80,7% về lượng và tăng 92,6% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 tăng 55,9% về lượng và tăng 25,0% về trị giá. Ngoài ra, nhập khẩu từ một số thị trường khác trong tháng 1/2022 tăng so với tháng 1/2021, tuy nhiên trị giá thấp như; từ Lào tăng 286,4% về lượng; Thái Lan tăng 2.408,5%; Đảo British Virgin tăng 54,4%; Ăngôla tăng 37,9%; Gana tăng 213,4%; EU tăng 71,7%...

Gỗ Việt