Nhập khẩu gỗ tần bì từ EU tăng nhẹ 2,2% về lượng

24/04/2023 06:23

EU là thị trường cung cấp gỗ tần bì lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2023, chiếm 94,7% tổng lượng nhập khẩu, đạt 52,8 nghìn m³, trị giá 13,4 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ tần bì của Việt Nam tháng 3/2023 đạt 35 nghìn m³, trị giá 9,1 triệu USD, tăng 14,1% về lượng và tăng 15% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 tăng 1,8% về lượng và tăng 13,8% về trị giá.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ tần bì đạt 86,2 nghìn m³, trị giá 22,4 triệu USD, giảm 1,3% về lượng nhưng tăng 12,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ tần bì nguyên liệu của Việt Nam chủ yếu từ thị trường EU, còn nhập khẩu từ các thị trường khác chiếm tỷ trọng thấp.

Cụ thể, nhập khẩu gỗ tần bì từ thị trường EU chiếm 94,7% tổng lượng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023, đạt 52,78 nghìn m³, trị giá 13,37 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Bỉ tăng 33,9%; Pháp tăng 12,4%; Hà Lan tăng 16,5%; Croatia tăng 313,1%... về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu từ thị trường Mỹ đạt 1,69 nghìn m³, trị giá 783 nghìn USD, tăng mạnh 291,6% về lượng và tăng 153,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu từ một số thị trường khác trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: từ Canada tăng 2.340,9%; Anh tăng 246,4%; Trung Quốc tăng 84,4%...

Gỗ Việt