Nửa đầu năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Malaysia tăng 39,4%

23/09/2021 11:29
Nửa đầu năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Malaysia tăng 39,4%

Theo Bộ Công nghiệp và Hàng hóa Malaysia, ngành gỗ Malaysia xuất khẩu trong nửa đầu năm 2021 tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 5 sản phẩm gỗ chính được xuất khẩu bao gồm: đồ nội thất bằng gỗ đạt 5,54 tỷ RM (tương đương 1,36 tỷ USD), ván ép đạt 1,54 tỷ RM (tương đương 380 triệu USD), gỗ xẻ đạt 1,16 tỷ RM (tương đương 290 triệu USD), sợi gỗ đạt 350 triệu RM (tương đương 86 triệu USD) và gỗ đúc đạt 550 triệu RM (tương đương 135,14 triệu USD).

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Malaysia trong nửa đầu năm 2021 đạt 1,36 tỷ USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Malaysia xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất tới thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2021, đạt 868,4 triệu USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 63,7% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ.

Tiếp theo là thị trường Nhật Bản đạt 57,7 triệu USD, tăng 11,3%; Anh đạt 55,7 triệu USD, tăng 26,9%; Australia đạt 53,8 triệu USD, tăng 35,1%; Singapore đạt 46,7 triệu USD, tăng 78,2%...

Gỗ Việt