Doanh thu của các nhà sản xuất đồ nội thất Anh đạt mức cao trong tháng 6 năm 2021

06/09/2021 06:33
Doanh thu của các nhà sản xuất đồ nội thất Anh đạt mức cao trong tháng 6 năm 2021

Trong tháng 6/2021, doanh thu của các nhà sản xuất đồ nội thất tại Anh đạt 779 triệu bảng Anh. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước tới nay, vượt qua mức kỷ lục từ tháng 6/1998.

Dẫn nguồn wood365.cn, theo Cơ quan thống kê Anh, doanh thu của các nhà sản xuất đồ nội thất tại Anh ở mức cao trong tháng 6/2021, đạt 779 triệu bảng Anh, tăng 65,2% so với tháng 6/2020 và tăng 9,6% so với tháng 6/2019. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ trước tới nay, vượt qua mức kỷ lục từ tháng 6/1998.

Tuy nhiên, so với tháng 6/2020, chi phí nguyên liệu và nhiên liệu của các nhà sản xuất đồ nội thất của Anh đã tăng 12,3% trong tháng 6/2021 và chi phí tăng 15,8% trong tháng 7/2021. Gần đây, Hiệp hội sản xuất đồ nội thất gỗ của Anh (BFM) liên tục đưa tin giá nguyên vật liệu tăng mạnh, do cung thiếu hụt mạnh, một số giá nguyên liệu thậm chí đã tăng hơn 60%. Đối mặt với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, chắc chắn các nhà sản xuất Anh sẽ phải tăng giá xuất xưởng để bù đắp chi phí đã tăng lên. Trong tháng 7/2021, giá xuất xưởng của đồ nội thất tăng 2,3% so với tháng 7/2020. Trong tháng 7/2021, giá bán lẻ đồ nội thất nhập khẩu và sản xuất trong nước tăng 6,9% so với tháng 7/2020, đây cũng là mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 9/2017.

Gỗ Việt