Gia hạn thời hạn ban hành quyết định đối với yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn văn phòng và ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a

27/08/2021 04:04
Gia hạn thời hạn ban hành quyết định đối với yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn văn phòng và ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a

Ngày 02/08/2021 vừa qua, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) có thông báo gia hạn thời hạn ban hành quyết định đối với yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn và bộ phận của bàn, ghế và bộ phận của ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a (Hồ sơ) của đại diện ngành sản xuất trong nước.

Cụ thể vào ngày 03 tháng 06 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã tiếp nhận hồ sơ của công ty là đại diện cho ngành sản xuất trong nước, yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn văn phòng và bộ phận của bàn văn phòng, ghế và bộ phận của ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và Malaysia.

Đến ngày 18 tháng 06 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại đã có công văn số 447/PVTM-P1 thông báo hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa tương tự nêu trên cung cấp các thông tin chi tiết, gồm công suất thiết kế và sản lượng của các sản phẩm bàn và bộ phận của bàn văn phòng, ghế và bộ phận của ghế trong các năm 2018, 2019 và năm 2020; ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến); bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, để đảm bảo đánh giá chính xác các nội dung nêu trong Hồ sơ, Bộ Công Thương gia hạn thời hạn ban hành quyết định việc điều tra hoặc không điều tra thêm ba mươi (30) ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương 2017.

Gỗ Việt (Tổng hợp)