7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ tần bì từ EU giảm 7,3% về lượng

10/09/2021 06:10
7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ tần bì từ EU giảm 7,3% về lượng

EU là thị trường cung cấp gỗ tần bì lớn nhất cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021, chiếm 91,5% tổng lượng nhập khẩu đạt 262,8 nghìn m3 trị giá 60,4 triệu USD, giảm 7,3% lượng về lượng và tăng 0,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu gỗ tần bì của Việt Nam tháng 7/2021 đạt 38 nghìn m³, trị giá 8,6 triệu USD, tăng 11,4% về lượng và tăng 6,1% về trị giá so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 giảm 34,4% về lượng và giảm 30,9% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt 287,1 nghìn m³, trị giá 67,7 triệu USD, giảm 13% về lượng và giảm 6,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Gỗ tần bì tròn nhập khẩu về Việt Nam 7 tháng đầu năm 2021 đạt khối lượng 272,6 nghìn m³, trị giá 61,1 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ tần bì loại xẻ đạt 14,5 nghìn m³, trị giá 6,5 triệu USD, tăng 14,2% về lượng và tăng 20,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ tần bì nguyên liệu của Việt Nam từ EU và Mỹ giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong khi đó nhập khẩu từ Trung Quốc, Hồng Kông, Canada tăng. Nhập khẩu gỗ tần bì từ thị trường EU lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2021, chiếm 91,5% tổng lượng nhập khẩu, đạt 262,8 nghìn m³, trị giá 60,4 triệu USD, giảm 7,3% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, nhập khẩu từ một số nước thuộc khối EU giảm như: từ Đức giảm 19,2%; Hà Lan giảm 55%; Slovenia giảm 10,3%; Croatia giảm 30,1%... về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ tần bì từ thị trường Mỹ giảm 75,4% về lượng và 60,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 10,2 nghìn m³, trị giá 4,2 triệu USD.

Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 1.141,7% về lượng và tăng 527,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 5,9 nghìn m³, trị giá 911 nghìn USD. Ngoài ra, nhập khẩu gỗ tần bì từ Hồng Kông tăng 1.561,2% và từ Canada tăng 148,1% về lượng so với cùng kỳ năm 2020, đạt lần lượt 3,2 nghìn m³ và 743 m³.

Giá nhập khẩu gỗ tần bì trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 235,7 USD/m³, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân gỗ tần bì từ EU đạt 230 USD/m³, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020; từ Hồng Kông tăng 8,1%, lên 193,6 USD/m³; từ Canada tăng 14%, lên 526,7 USD/m³.

Gỗ Việt