Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng

28/06/2024 10:19
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng

Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất văn phòng của Trung Quốc từ Việt Nam tăng rất mạnh trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm 24,7% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất văn phòng của Trung Quốc.

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, tháng 4/2024 Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 51,5 triệu USD, giảm 17,4% so với tháng 4/2023. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 198 triệu USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trung Quốc giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ hầu hết các thị trường cung cấp chính trong 4 tháng đầu năm 2024, trừ thị trường Thái Lan, Romania và Nhật Bản. Trong đó, Italia là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Trung Quốc, đạt 98,58 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 49,8% tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc. Tiếp theo là thị trường Đức đạt 28,88 triệu USD, giảm 22,1%; Việt Nam đạt 18,29 triệu USD, giảm 13,8%; Ba Lan đạt 7,25 triệu USD, giảm 18,8%...

Trung Quốc giảm nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong 4 tháng đầu năm 2024, trong đó nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ và đồ nội thất văn phòng giảm mạnh nhất.

Đáng chú ý, tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc từ Việt Nam đều ở mức thấp, do đó vẫn còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp khai thác thị trường này trong thời gian tới.

Mặc dù giảm mạnh nhập khẩu đồ nội thất văn phòng, tuy nhiên tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất văn phòng từ Việt Nam tăng rất mạnh trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm 24,7% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất văn phòng của Trung Quốc, tăng 17,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023.

Gỗ Việt