Xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tăng trưởng tại nhiều thị trường

13/03/2024 03:19
Xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tăng trưởng tại nhiều thị trường

Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng đồ nội thất phòng khách và tại các thị trường chính đều tăng trong tháng đầu năm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ước tính, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn trong tháng 2/2024 đạt 210 triệu USD, tăng 61,5% so với tháng 02/2023. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn ước đạt 474 USD, tăng 90,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, triển vọng thương mại toàn cầu được dự báo chưa thật khởi sắc, tiếp tục tác động không thuận lợi tới hoạt động xuất khẩu của nhiều ngành hàng, trong đó có mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn.

Tuy nhiên, những tín hiệu phục hồi tích cực của một số thị trường chủ lực như Mỹ, EU… cũng đã xuất hiện rõ nét, niềm tin tiêu dùng phục hồi đã đem lại những tín hiệu lạc quan cho xuất khẩu ngành hàng này của Việt Nam ngay trong 2 tháng đầu năm 2024.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng đồ nội thất phòng khách đều tăng trong tháng 01/2024. Trong đó, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng tủ đạt 102,3 triệu USD, tăng 134,6% so với tháng 01/2023; tiếp theo là mặt hàng bàn đạt 87,3 triệu USD, tăng 70,5%. Đây là 2 mặt hàng xuất khẩu chính trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, kim ngạch xuất khẩu 2 mặt hàng này chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ngoài ra còn một số mặt hàng khác trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn xuất khẩu trong tháng 01/2024, nhưng kim ngạch chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ như: Ghế, bàn ăn, kệ, tủ tivi, bàn cà phê, kệ sách, tủ sách…

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tới các thị trường chính trong tháng 1/2024 đều tăng trưởng khả quan. Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là thị trường Mỹ, đạt 189,2 triệu USD, tăng 133% so với tháng 01/2023; tiếp theo là thị trường EU đạt 26,4 triệu USD, tăng 91,24%; Nhật Bản đạt 10,2 triệu USD, tăng 57,5%; Anh đạt 9,8 triệu USD, tăng 105,67%...

Gỗ Việt