Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Đông Nam Á giảm mạnh

03/06/2023 07:56

4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ khu vực Đông Nam Á về Việt Nam ước đạt 248,58 nghìn m3, trị giá 73,47 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 30,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ khu vực Đông Nam Á về Việt Nam trong tháng 4/2023 đạt 71,0 nghìn m3, trị giá 21,0 triệu USD, giảm 16,5% về lượng và giảm 13,8% về trị giá so với tháng 3/2023; nâng tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ khu vực thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 248,58 nghìn m3, trị giá 73,47 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 30,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thái Lan là thị trường trong khu vực Đông Nam Á cung cấp nhiều nhất gỗ nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 3/2023, đạt 47,41 nghìn m3, trị giá 8,75 triệu USD, tăng 9,2% về lượng, nhưng giảm 0,6% về trị giá so với tháng 02/2023; tăng 31,6% về lượng, nhưng giảm 10,7% về trị giá so với tháng 3/2022.

Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Thái Lan đạt 95,08 nghìn m3, trị giá 18,55 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và giảm 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Quý I/2023, gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan chủ yếu là ván dăm, ván sợi và gỗ xẻ. Trong đó, nhập khẩu ván dăm và ván sợi giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022: ván dăm giảm 21,3% về lượng và giảm 43,5% về trị giá, ván sợi giảm 40,8% về lượng và giảm 50,1% về trị giá; ngược lại, nhập khẩu gỗ xẻ tăng mạnh 200,5% về lượng và tăng 99,7% về trị giá.

Đứng thứ 2 là thị trường Lào, với lượng nhập khẩu trong tháng 3/2023 đạt 21,365
nghìn m3, trị giá 10,57 triệu USD, tăng 42,8% về lượng và tăng 47,3% về trị giá so với tháng 02/2023; giảm 9,6% về lượng và giảm 17,1% về trị giá so với tháng 3/2022.

Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào đạt 49,80 nghìn m3, trị giá 24,475 triệu USD, giảm 12,0% về lượng và giảm 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Gỗ tròn và gỗ xẻ là 2 mặt hàng được nhập khẩu chủ yếu từ Lào về Việt Nam trong quý I/2023. Trong khi nhập khẩu gỗ xẻ từ Lào giảm 14,9% về lượng và giảm 25,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, thì nhập khẩu gỗ tròn tăng 23,9% về lượng và tăng 13,4% về trị giá.

Trái ngược với các thị trường trên, lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Malaysia và Indonesia trong quý I/2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, lần lượt tăng 88,7% và tăng 66,8%. Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia tăng là do nhập khẩu gỗ xẻ, gỗ tròn và ván dăm tăng mạnh; nhập khẩu từ thị trường Indonesia tăng là do nhập khẩu ván sàn, ván dăm và gỗ xẻ tăng mạnh.

Gỗ Việt