Thông tư mới về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

04/01/2023 09:44
Thông tư mới về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư mới về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Ngày 30/12/2022 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/2/2023 và sẽ thay thế cho Thông tư số 27/2018/BNN-PTNT đã ban hành trước đó. 
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.
Gỗ Việt