Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT

19/08/2022 09:48
Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Ngày 16/8/2022 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đăng tải Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản để lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan.

Toàn văn của Dự thảo được đăng tải tại đây. Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng xem và đóng góp lý kiến.

Gỗ Việt