Thương nhân Trung - Nga đôi phó với sự mất giá của đồng Rúp

13/06/2015 17:21
Thương nhân Trung - Nga đôi phó với sự mất giá của đồng Rúp

Đồng Rúp mất giá mạnh so với USD trong 2 tháng qua và điều này đang tác động đến thương mại giữa Trung Quốc và Nga. Giá gỗ mềm Nga tính bằng USD đã giảm khoảng 30%.

Đồng Rúp mất giá mạnh so với USD trong 2 tháng qua và điều này đang tác động đến thương mại giữa Trung Quốc và Nga. Giá gỗ mềm Nga tính bằng USD đã giảm khoảng 30%.

Hiện nay, khu vực Manzhouli trên biên giới với Nga, thương mại của các nhà nhập khẩu lớn Trung Quốc được giao dịch bằng USD, trong khi các doanh nghiệp nhỏ tính bằng đồng Rúp. Sự khác biệt trong phương tiện thanh toán này dẫn đến hai mức giá cho cùng sản phẩm.

Giá gỗ mềm tại thị trường nội địa Trung Quốc được mua bằng USD cao hơn giá cho cùng sản phẩm mua bằng đồng Rúp. Doanh nghiệp Trung Quốc mua gỗ mềm nhập khẩu Nga cho biết, giá gỗ mềm nhập khẩu thanh toán bằng USD có thể cao hơn 300 RMB/m3 so với gỗ nhập khẩu thanh toán bằng đồng Rúp.

Gỗ Việt - Theo ITTO