Tổng kết Dự án Hỗ trợ quá trình VPA tại Việt Nam

23/12/2022 15:25
Tổng kết Dự án Hỗ trợ quá trình VPA tại Việt Nam

Chiều 23/12, Tổng cục Lâm nghiệp và Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ quá trình VPA tại Việt Nam: Hướng đến các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp giữa các quốc gia tham gia hiệp định VPA”.

Sau 4 năm triển khai, Dự án đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình thực thi VPA/FLEGT tại Việt Nam, thông qua việc cải thiện khung chính sách và tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng Dự án khẳng định: “Việc nâng cao năng lực cho các bên liên quan là nhiệm vụ trọng điểm nhằm tăng cường hệ thống xác minh tuân thủ và các thủ tục thực thi đi kèm”. Dự án đã tổ chức các khóa đào tạo về kiểm soát gỗ nhập khẩu, với sự tham gia của đại diện từ 47 tỉnh thành, trong đó 406 cán bộ kiểm lâm và hải quan đã được đào tạo về kiểm soát nhập khẩu gỗ. Ngoài ra, 209 học viên đến từ các doanh nghiệp và hiệp hội gỗ trên cả nước đã tham gia khóa đào tạo thực hành trách nhiệm giải trình.

Dự án cũng đã nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa doanh nghiệp các nước xuất, nhập khẩu nhằm hướng tới chuỗi cung ứng bền vững. Điều này đã mở ra cơ hội cho các bên tham gia khác nhau trong chuỗi giá trị gỗ trao đổi kinh nghiệm về việc thực thi VPA/FLEGT với các quốc gia khác nhau trong Liên minh châu Âu và trên thế giới. Trong khuôn khổ Dự án, tài liệu đào tạo, thông tin về các yêu cầu pháp lý tại các quốc gia khai thác và các tài liệu hỗ trợ xác định các loài gỗ nhiệt đới cũng được xây dựng, xuất bản và chia sẻ tới các bên liên quan khác nhau. Những sản phẩm tri thức này đã được trưng bày tại hội nghị tổng kết và chia sẻ công khai để sử dụng trong tương lai.

Sau khi ký kết Hiệp định VPA, Việt Nam đã tăng cường xây dựng, sửa đổi các chính sách lâm nghiệp, đặc biệt là về truy xuất nguồn gốc lâm sản thông qua Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).

Ông Nguyễn Hữu Thiện - Cục trưởng Cục Kiểm lâm – Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam – Phó Giám đốc Dự án, đánh giá cao những kết quả đạt được của Dự án, trong đó ông nhận định: “Dự án đã tích cực không ngừng tham gia vào việc xây dựng khung pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam”.

Thêm vào đó, vai trò kiểm soát gỗ nhập khẩu và đảm bảo chuỗi cung ứng gỗ Hợp pháp theo yêu cầu Hiệp định VPA/FLEGT và VNTLAS có thể nói là nhiệm vụ quan trọng dành cho các cơ quan xác minh bao gồm Kiểm lâm và Hải quan và hệ thống trách nhiệm giải trình doanh nghiệp.

Việt Nam và CHLB Đức sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam thực thi Hiệp định VPA/FLEGT. Một Dự án hợp tác kỹ thuật mới về “Hỗ trợ thực hiện VPA/FLEGT tại Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) tài trợ đã được bắt đầu. Dự án này nhằm mục đích hỗ trợ các bên liên quan tại Việt Nam trong việc thực hiện các hành động đã được thống nhất chung để thực hiện các mục tiêu của Hiệp định Đối tác Tự nguyện. Điều này bao gồm việc cải thiện các điều kiện pháp lý, thể chế và vận hành để điều chỉnh Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS) với các yêu cầu được nêu trong VPA/FLEGT.

Gỗ Việt