Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc 8 tháng năm 2022 giảm 5,4%

11/10/2022 12:45
Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc 8 tháng năm 2022 giảm 5,4%

Trong 8 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 15,4 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 8/2022 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 1,7 tỷ USD, giảm 20,9% so với tháng 8/2021. Tính chung trong 8 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 15,4 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới một số thị trường chính trong 8 tháng năm 2022 như: Hoa Kỳ đạt 4,7 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2021; Úc đạt 1,04 tỷ USD, tăng 5,9%; Nhật Bản đạt 997,2 triệu USD, tăng 2,8%; Hàn Quốc đạt 885,3 triệu USD, tăng 6,2%; Anh đạt 853,4 triệu USD, giảm 22,8%...

Gỗ Việt