Chương trình “ươm tạo” doanh nghiệp thương mại gỗ bền vững

29/09/2022 06:05
Chương trình “ươm tạo” doanh nghiệp thương mại gỗ bền vững

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Bridge for Billions, cùng hợp tác để tạo ra một chương trình ươm tạo sẽ hỗ trợ tập huấn tới 50 doanh nghiệp giai đoạn khởi nghiệp tại Việt Nam có tiềm năng thúc đẩy thương mại gỗ bền vững giao thương trong khu vực.

Chương trình ươm tạo thương mại lâm sản bền vững được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại hiệu quả, có sự tham gia của cộng đồng và có yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy thương mại lâm sản có trách nhiệm. Chương trình tìm cách thu hút các dự án tạo doanh thu mạnh mẽ và tham vọng tiếp cận số đông quan trọng. Mong muốn xây dựng một nhóm doanh nghiệp đa dạng và hấp dẫn thể hiện tiềm năng thương mại và áp dụng rộng rãi các mô hình kinh doanh tích cực với môi trường. Ban tổ chức Chương trình tổ chức tập huấn miễn phí và hoàn toàn linh hoạt, trên nền tảng trực tuyến và cố vấn 1-1, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và cố vấn có thể bố trí thời gian tham gia tốt nhất.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp trong ngành và các chuyên gia sẽ góp phần xây dựng một tập thể đa dạng, gặp gỡ và kết nối với các doanh nhân có cùng chí hướng để không chỉ phát triển các sản phẩm lâm nghiệp có giá trị cao, mà còn góp phần đảm bảo phát triển rừng bền vững nhất.

Tìm hiểu thêm thông tin đăng ký cho doanh nhân tại đây https://bit.ly/3R1ZuQt hoặc cho cố vấn tại đây https://bit.ly/3RoD3ED

 Thời hạn đăng ký: trước ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Gỗ Việt