Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng chống bán phá giá bàn, ghế

24/10/2022 18:39
Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng chống bán phá giá bàn, ghế

Ngày 21/11/2022, Bộ Công Thương sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã có thông báo về phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế (mã số vụ việc: AD16).

Theo đó, căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Malaysia và Trung Quốc (vụ việc AD16).

Cụ thể phiên tham vấn diễn ra vào 09h00-12h00, thứ hai, ngày 21/11/2022 (theo giờ Hà Nội), tại phòng họp 101 - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn gửi đăng ký trước 17h00 ngày 14/11/2022 (theo giờ Hà Nội); thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước 17h00 ngày 14/11/2022 (nếu có).

Cơ quan điều tra đề nghị các bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định về Cục Phòng vệ thương mại: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: +84 24 7303.7898; email: hunghq@moit.gov.vn

Thông báo của Cơ quan điều tra xem tại đây.

Mẫu đăng ký tham vấn xem tại đây.

Gỗ Việt (Nguồn Congthuong.vn)