Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu giai đoạn 2013-2015 : Tổng quan

09/05/2016 17:36
Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu giai đoạn 2013-2015 : Tổng quan

Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu giai đoạn 2013-2015 : Tổng quan. Báo cáo là sản phẩm hợp tác của Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA).

Các số liệu thống kê, các phân tích trong Báo cáo này chủ yếu được dựa trên nguồn số liệu gỗ nguyên liệu nhập khẩu được thống kê bởi Tổng cục Hải quan của Việt Nam cho thấy nhóm gỗ tròn (mã Hải quan HS 4403)1 và gỗ xẻ (HS 4407)2 (sau đây được gọi là gỗ nguyên liệu) nhập khẩu đóng vai trò quan trọng đối với ngành chế biến gỗ phục vụ cả cho việc xuất khẩu và tiêu dùng tại thị trường nội địa của Việt Nam.

Báo cáo chỉ ra lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam, giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015,....Nguồn dữ liệu này giúp phác họa một bức tranh tổng thể về thực trạng, xu hướng thay đổi trong việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam, bao gồm các khía cạnh như số lượng và kim ngạch nhập khẩu, các loài gỗ nhập khẩu và nguồn nhập khẩu. Phần 2 của Báo cáo tập trung vào các khía cạnh này của nguồn gỗ tròn nhập khẩu. Phần 3 tập trung vào gỗ xẻ. Dựa trên các kết quả của Phần 2 và 3, Phần 4 đưa ra một số kết luận.

Thông tin cơ bản trong Báo cáo được trình bày tại Hội thảo Quốc gia ngày 4 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội. Các phân tích và nhận định trong Báo cáo là của các tác giả và không phản ánh quan điểm của các tổ chức nơi tác giả làm việc hoặc tổ chức tài trợ cho Báo cáo. 

(Mọi thông tin lấy từ báo cáo xin vui lòng trích nguồn tham khảo đầy đủ)

Gỗ Việt