VIFOREST: Đề nghị Hiệp hội, Chi hội, doanh nghiệp hội viên ngành gỗ gửi đăng ký mua vắc-xin Covid-19 trước 17h ngày 6/6/2021

31/05/2021 14:17
VIFOREST: Đề nghị Hiệp hội, Chi hội, doanh nghiệp hội viên ngành gỗ gửi đăng ký mua vắc-xin Covid-19 trước 17h ngày 6/6/2021

Ngày 31/5, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) có Công văn gửi Các Hiệp hội: HAWA, BIFA, DOWA, FPA Bình Định, Hiệp hội gỗ và lâm sản Thanh Hóa; các chi hội: Dăm gỗ, Gỗ dán; các doanh nghiệp hội viên thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng vắc-xin của đơn vị mình và gửi về Văn phòng VIFOREST trước 17h ngày 6/6/2021.

Công văn nên rõ, đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường; để đảm bảo nguồn lực sản xuất và chuỗi cung không bị đứt gãy, VIFOREST đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được mua 1 triệu liều vắc xin Covid-19.

Theo thông báo của HAWA, hiện ngành gỗ đã tiếp cận được với nguồn để mua vắc xin Moderna của Mỹ với kinh phí mua là 30 USD/liều. Chi phí tiêm dự kiến khoảng 5 USD/2 liều. Dự kiến quý IV/2021 (tháng 10/2021) sẽ có vắc-xin hoặc có thể về sớm hơn nếu các đơn vị khác bỏ hợp đồng.

Để thực hiện việc mua vắc-xin theo các điều khoản của hợp đồng kinh tế và việc ký hợp đồng mua lô vắc-xin này cũng như các lô khác một cách nhanh chóng, với mục tiêu tiêm vắc-xin cho người lao động một cách nhanh nhất, VIFOREST đề nghị các Hiệp hội, Chi hội, doanh nghiệp rà soát, lập nhu cầu mua, đăng ký số lượng và cam kết sử dụng vắc-xin của các hội viên, doanh nghiệp mình. Đơn đăng ký mua và cam kết sử dụng vắc-xin gửi về Hiệp hội trước 17h ngày 06/06/2021 (theo mẫu gửi kèm, đồng thời gửi qua email: info@vietfores.org; info@vietfores.org.vn)

Đồng thời, cam kết chi trả đầy đủ kinh phí để mua và tiêm vắc xin theo mẫu đã đăng ký, tạm ứng trước kinh phí (nếu có theo thỏa thuận trong hợp đồng mua vắc-xin với nhà cung ứng). Dự báo kinh phí mua vắc-xin, công tiêm sẽ được thông báo sau khi hợp đồng mua vắc xin được ký kết. 

Nhằm chủ động hơn nữa trong việc mua vắc xin tiêm phòng cho người lao động, ngoài nguồn vắc xin do HAWA giới thiệu, VIFOREST cũng đề nghị các thành viên trong ban chấp hành, các hiệp hội, các doanh nghiệp, bằng các mối quan hệ tiếp tục giới thiệu các nguồn vắc-xin khác để lao động trong ngành được tiêm phòng một cách nhanh nhất.

Đề nghị các Hiệp hội, chi hội và doanh nghiệp nhanh chóng tổng hợp thông tin gửi trước và đúng hạn về Văn phòng VIFOREST (cho phép gửi đăng ký nhiều lần, nhưng không được trùng lặp thông tin đăng ký). Trên cơ sở các đăng ký đó, VIFOREST sẽ tổng hợp báo cáo và chủ động trong việc đăng ký với cơ quan chức năng về khối lượng, phương án cụ thể trong việc mua, sử dụng vắc-xin cho lao động trong toàn ngành gỗ.

Trước đó, ngày 18/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời tại Hội nghị trực tuyến ngày 29/05/2021 Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phải dùng mọi biện pháp, từ ngoại giao, đến huy động các doanh nghiệp, nguồn lực khác để tiếp cận bình đẳng mua được vắc-xin và kêu gọi toàn thể nhân dân, mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, địa phương trong điều kiện có thể đóng góp trí tuệ, ý kiến, phương pháp, tiền của, phát huy các mối quan hệ để mua vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin,...

Gỗ Việt