Brazil là thị trường cung cấp gỗ bạch đàn lớn nhất cho Việt Nam

15/07/2021 13:46
Brazil là thị trường cung cấp gỗ bạch đàn lớn nhất cho Việt Nam

Chiếm trên 35% tổng lượng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021, Brazil là thị trường cung cấp gỗ bạch đàn lớn nhất cho Việt Nam.

Theo ước tính, nhập khẩu gỗ bạch đàn của Việt Nam tháng 6/2021 ước đạt trên 5,0 triệu USD, giảm 0,45% về trị giá so với tháng 5/2021. Tính chung, 6 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 139,12 nghìn m³ (gỗ tròn, gỗ xẻ), tương ứng với 29,85 triệu USD, tăng 91% về lượng và tăng 45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại nhập khẩu, 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ bạch đàn tròn đạt 81,32 nghìn m³, trị giá 13,43 triệu USD, tăng 71,5% về lượng và 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ bạch đàn xẻ đạt 33,98 nghìn m³, trị giá 11,47 triệu USD, tăng 74%% về lượng và 67,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Giá nhập  gỗ bạch đàn tròn trong 5 tháng đầu năm về Việt Nam ở mức trung bình 165,2 USD/m3, trong khi gỗ bạch đàn xẻ có mức giá cao hơn, 337,8 USD/m3.

Về thị trường nhập khẩu, 5 tháng đầu năm 2021,  nhập khẩu gỗ bạch đàn của Việt Nam chủ yếu từ các thị trường Brazil, UruGuay, Solomon Island,  South Africa…đều có xu hướng tăng.  

Gỗ bạch đàn tròn, nhập khẩu UruGuay đạt 31,3 nghìn m3, đạt 5,0 triệu USD, tăng 135,3% về lượng và 131% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Lượng và giá trị nhập gỗ bạch đàn tròn từ South Africa cũng gia tăng, , đạt 14,61 nghìn m3, đạt 2,4 triệu USD. Nhập từ Papua New Guinea trong 5 tháng đầu năm cũng tăng 112,2% về lượng và 137,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước đạt 12,85 nghìn m3, ứng với 2,07 triệu USD. Đối với thị trường Brazil trong 5 tháng đầu năm 2021, cung cho Việt Nam 12,06 nghìn m3 gỗ bạch đàn tròn, đạt 1,95 triệu USD tăng 14,8% về lượng và 14,5% về giá trị.

Các thị trường nhập khẩu gỗ bạch đàn tròn 5 tháng 2021 và 5 tháng 2020 

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt phân tích từ số Hải quan 

Nhập khẩu gỗ bạch đàn xẻ, Brazil là thị trường cung lượng gỗ bạch đàn xẻ lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 28,04 nghìn m3, ứng với 8,7 triệu USD chiếm 83% tổng lượng gỗ bạch đàn xẻ Việt Nam nhập. Nhập từ UruGuay 4,79 nghìn m3, đạt 2,2 triệu USD tăng 169% về lượng và 160% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Các thị trường nhập khẩu gỗ bạch đàn xẻ 5 tháng 2021 và 5 tháng 2020

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt phân tích từ số Hải quan

Nếu tính cộng gộp cả gỗ tròn và gỗ xẻ, thì Brazil là thị trường cung gỗ bạch đàn lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, cung trên 40,11 nghìn m3 đạt 10,7 triệu USD chiếm trên 35% về lượng và 43% về giá trị gỗ bạch đàn nhập khẩu của cả nước.

Gỗ Việt