Cameroon là thị trường cung cấp gỗ lim lớn nhất cho Việt Nam

17/03/2023 10:31
Cameroon là thị trường cung cấp gỗ lim lớn nhất cho Việt Nam

Nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam từ thị trường Cameroon chiếm tới 70,9% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm 2023, đạt 27,8 nghìn m³, trị giá 11,2 triệu USD, giảm 19,7% về lượng và giảm 23,3% về trị giá so với tháng 1/2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 2/2023 đạt 45,0 nghìn m³, trị giá 18,2 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 15,0% về trị giá so với tháng trước, tuy nhiên so với tháng 2/2022 lại giảm 7,1% về lượng và giảm 3,5% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ lim đạt 84,2 nghìn m³, trị giá 34,0 triệu USD, giảm 14,4% về lượng và giảm 15,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2023, nhập khẩu gỗ lim loại tròn đạt khối lượng 20,7 nghìn m³, trị giá 7,7 triệu USD, giảm 37,6% về lượng và giảm 36,9% về trị giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 giảm 26,8% về lượng và giảm 29,3% về trị giá.

Nhập khẩu gỗ lim xẻ đạt 18,5 nghìn m³, trị giá 8,1 triệu USD, giảm 25,0% về lượng và giảm 25,9% về trị giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 giảm 11,7% về lượng và giảm 19,1% về trị giá…

Theo số liệu thống kê, giá nhập khẩu trung bình gỗ lim trong tháng đầu năm 2023 đạt 403,4 USD/m³, giảm 4,7% so với tháng 1/2022.

Về thị trường nhập khẩu,tháng 1/2023, lượng nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Cameroon, Lào, Nigeria, Angola, Campuchia… giảm so với tháng 1/2022, trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Gana… tăng.

Cụ thể, nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Cameroon giảm 19,7% về lượng và giảm 23,3% về trị giá so với tháng 1/2022, đạt 27,8 nghìn m³, trị giá 11,2 triệu USD, chiếm tới 70,9% tổng lượng nhập khẩu.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Lào đạt 1,43 nghìn m³, trị giá 1,06 triệu USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng 1/2022.

Nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Nigeria đạt 196 m³, trị giá 44 nghìn USD, giảm 87,4% về lượng và giảm 86,5% về trị giá so với tháng 1/2022.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ lim từ một số thị trường khác giảm so với tháng 1/2022 như: từ Ăngôla giảm 65,6%; Campuchia giảm 36,1%; Kenya giảm 94,1%…

Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Congo đạt 4,7 nghìn m³, trị giá 2,1 triệu USD, tăng 108,6% về lượng và tăng 94,4% về trị giá so với tháng 1/2022, chiếm 12,1% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm nay.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ lim từ một số thị trường khác tăng so với tháng 1/2022 như: từ Gabon tăng 198,4%; Equatorial Guinea tăng 942,0%; Gana tăng 136,4%...

Gỗ Việt