Tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng viên nén gỗ đối diện với rủi ro cao

17/01/2023 07:19
Tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng viên nén gỗ đối diện với rủi ro cao

Kết quả của cuộc điều tra xác minh giao dịch, FSC đã chặn hai chủ sở hữu chứng chỉ tại Việt Nam. Điều này cho thấy rủi ro cao đối với tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng viên nén gỗ.

Chu trình xác minh giao dịch (TV) trên viên nén gỗ có chứng chỉ FSC, đặc biệt tập trung vào chuỗi cung ứng ở Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã kết thúc.

Các tuyên bố sai lệch về khối lượng lớn viên nén gỗ được sản xuất và bán bởi một số ít đơn vị có chứng chỉ tại Việt Nam đã bị phát hiện. Điều này cho thấy rủi ro cao đối với tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng viên nén gỗ của FSC ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Kết quả của cuộc điều tra xác minh giao dịch (giai đoạn thứ hai của Chu trình xác minh giao dịch), FSC đã chặn hai chủ sở hữu chứng chỉ tại Việt Nam. Cụ thể, Công ty TNHH năng lượng An Việt Phát (SGSHK-COC-370077) do các tuyên bố sai lệch. Họ đã áp dụng tuyên bố FSC 100% đối với viên nén gỗ được sản xuất bằng nguyên liệu từ các nguồn không có chứng chỉ FSC.

Công ty TNHH Thương mại Tâm Phúc Gia Lai (NC-COC-053381) đối với các khiếu nại sai sự thật. Họ đã không thực hiện đánh giá hàng năm với tổ chức chứng nhận và tuyên bố không có giao dịch nào. Tuy nhiên, họ đã bán các sản phẩm có tuyên bố FSC, điều này mâu thuẫn với tuyên bố giao dịch của họ.

Chu trình xác minh giao dịch này được FSC và đối tác đảm bảo, Tổ chức Kiểm định Quốc tế (ASI), đưa ra vào năm 2021, để kiểm tra các giao dịch và khối lượng viên nén gỗ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Sau khi phân tích dữ liệu giao dịch do các đơn vị sở hữu chứng chỉ gửi trong phạm vi của Chu trình xác minh giao dịch này, kết quả sơ bộ cho thấy Việt Nam là khu vực sản xuất viên nén gỗ lớn nhất, trong khi Nhật Bản là nước tiêu thụ nhiều nhất.

Kết quả điều tra vụ Công ty TNHH năng lượng An Việt Phát cho thấy có khả năng xảy ra sự không tuân thủ lớn giữa khối lượng gỗ bán của các đơn vị quản lý rừng Việt Nam có chứng chỉ để sản xuất viên nén gỗ và khối lượng thành phẩm được nhà sản xuất kê khai trong hóa đơn bán hàng; cái sau cao hơn cái trước.

Ngoài ra còn có sự phụ thuộc nặng nề vào viên nén gỗ được làm từ vật liệu mang tuyên bố gỗ được kiểm soát của FSC. Đây là dấu hiệu cho thấy các đơn vị sở hữu chứng nhận của Việt Nam đang cố gắng đáp ứng nhu cầu lớn về viên nén gỗ và các yêu cầu khai thác hợp pháp của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các hiệp hội ngành gỗ Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo thu mua nguyên liệu, bao gồm cả chất thải gỗ từ các chuỗi cung ứng gỗ khác, ảnh hưởng sâu sắc đến chuỗi cung ứng viên nén gỗ.

Sự thiếu hụt bắt đầu trong thời kỳ đại dịch và tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng của các nhà sản xuất viên nén gỗ trong việc đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu từ các nguồn có chứng chỉ.

Kết quả cuối cùng của chu trình xác minh giao dịch cũng cho thấy các công ty Nhật Bản có chứng chỉ FSC đã mua viên nén gỗ có tuyên bố về gỗ được kiểm soát FSC từ các nhà sản xuất có chứng chỉ của Việt Nam, sau đó tiếp tục được bán cho người tiêu dùng Nhật Bản không có chứng chỉ. Có những dấu hiệu cho thấy chủ sở hữu chứng chỉ có thể đã lạm dụng việc áp dụng tuyên bố gỗ được kiểm soát của FSC.

Theo Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm FSC, chủ sở hữu chứng chỉ chỉ có thể bán các sản phẩm có tuyên bố Gỗ được kiểm soát FSC trên các chứng từ bán
hàng và giao hàng nếu sản phẩm là thô hoặc bán thành phẩm và khách hàng được chứng nhận FSC.

FSC nghiêm túc xem xét bất kỳ vi phạm tính toàn vẹn nào của chuỗi cung ứng. Khi FSC chặn một tổ chức đưa ra tuyên bố sai, họ không còn thể tiếp tục thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến FSC.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tìm kiếm cấp lại chứng chỉ, đưa ra tuyên bố FSC cho các sản phẩm của mình hoặc sử dụng nhãn hiệu FSC, cung cấp dịch vụ thuê ngoài các tài liệu có chứng chi FSC, tham gia nhóm hoặc chứng chỉ nhiều địa điểm,….

FSC cũng có các yêu cầu nghiêm ngặt để giải quyết các rủi ro về tính toàn vẹn liên quan đến các sản phẩm không tuân thủ. Bất kỳ chủ sở hữu chứng nhận nào kinh doanh các sản phẩm không tuân thủ cần thông báo cho tổ chức chứng nhận của mình và thực hiện các hoạt động được cung cấp theo yêu cầu.

Gỗ Việt(Theo FSC Việt Nam)