Trồng rừng - Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

30/05/2022 11:30
Trồng rừng - Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Trong những năm qua, phong trào trồng rừng ở tỉnh Kon Tum đã góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Để đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2022, UBND đã chỉ đạo các địa phương, các chủ rừng tích cực triển khai công tác trồng rừng sau khai thác trên địa bàn.

 

 

Gỗ Việt (Nguồn Truyền hình Kon Tum)