Diện tích rừng trồng 2 tháng đầu năm 2022 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021

05/04/2022 13:38
Diện tích rừng trồng 2 tháng đầu năm 2022 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 16,8 nghìn ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021

Cụ thể, ước tính trong tháng 2/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước tính đạt 9,5 nghìn ha, tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 16,8 nghìn ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,6 triệu cây, tăng 4,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.923,3 nghìn m³, tăng 4,2%; sản lượng củi khai thác đạt 3 triệu ste, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 2/2022 là 68 ha, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cả nước có 137,6 ha diện tích rừng bị thiệt hại, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, diện tích rừng bị cháy là 1,6 ha, giảm 98,3%; diện tích rừng bị chặt, phá là 136 ha, giảm 19,5%.

Gỗ Việt