Canada áp thuế bán phá giá và trợ cấp với sản phẩm ghế ngồi bọc nệm của Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 5/5/2021

06/05/2021 10:37
Canada áp thuế bán phá giá và trợ cấp với sản phẩm ghế ngồi bọc nệm của Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 5/5/2021

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) bắt đầu điều tra theo Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) liên quan đến cáo buộc bán phá giá và trợ cấp  một số mặt hàng ghế ngồi bọc nệm từ Trung Quốc và Việt Nam.

Vào ngày 5 tháng 5 năm 2021, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), theo tiểu mục 38 (1) của Đạo luật Các biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA), đã đưa ra các quyết định sơ bộ về mức thuế bán phá giá và trợ cấp sẽ áp dụng đối với sản phẩm ghế ngồi bọc nệm từ Trung Quốc và Việt Nam.

Các sản phẩm bị áp thuế bán phá và trợ cấp khi xuất khẩu sang thị trường này gồm các mặt hàng có mã HS 9401.40,00,00; 9401.61.10.10;  9401.61.10.90;  9401.71.10.10;  9401.71.10.90

Đối với nhà xuất khẩu Việt Nam khi xuất mặt hàng này sang Canada, mức áp thuế áp từ  17,44 %- 89,77% áp dụng cho 7 Công ty (Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd.; Timberland Co., Ltd; Motomotion Vietnam Limited Company; UE Vietnam Co., Ltd.; Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited; Wendelbo Interiors A/S và Wendelbo SEA JSC) và 101,5% cho các Công ty còn lại.

Mức thuế áp đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ 32,25% - 226,45% đối với các Công ty nêu tên cụ thể trong danh sách kèm theo, các công ty còn lại áp chung mức thuế 295,90%.

Các khoản thuế tạm thời hiện sẽ được áp dụng đối với hàng hóa  nhập từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. CBSA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng hoặc chấm dứt điều tra trước ngày 3 tháng 8 năm 2021.

Theo thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, năm 2020 Việt Nam xuất khẩu 215,68 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trong Canada, tăng 15% so với năm 2019, trong đó trị giá xuất khẩu mặt hàng bị áp thuế sang Canada năm 2019 đạt 12,31 triệu USD chiếm 6,6%, năm 2020 đạt 13,01 triệu USD chiếm 6,0%.

Gỗ Việt