Hoa Kỳ áp thuế đối với sản phẩm gỗ đã được tạo khuôn hình và gia công tương tự nhập từ Trung Quốc

07/03/2021 11:01
Hoa Kỳ áp thuế  đối với sản phẩm gỗ đã được tạo khuôn hình và gia công tương tự nhập từ Trung Quốc

Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố phán quyết cuối cùng về áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm gỗ đã được tạo khuôn hình và gia công tương tự (wood mouldings and millwork products) nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) xác định rằng ngành công nghiệp của Hoa Kỳ bị thiệt hại nghiêm trọng do nhập khẩu các sản phẩm gỗ đã được tạo khuôn hình và gia công tương tự từ Trung Quốc mà DOC  đã xác định là được trợ cấp và bán phá giá tại Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn giá trị thực.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đã bán các sản phẩm gỗ đã được tạo khuôn hình và gia công tương tự vào Hoa Kỳ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Do đó, DOC đã áp thuế chống bán phá giá (AD) với hàng nhập khẩu của Trung Quốc với mức từ 44,60% đến 230,36% và thuế chống trợ cấp (CDV) với mức từ 20,56% đến 252,29%.

Hình ảnh sản phẩm minh họa 

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, DOC đã thông báo điều tra AD và CDV đối với sản phẩm gỗ đã được tạo khuôn hình và gia công tương tự từ Trung Quốc và Brazil. Các sản phẩm chịu sự điều tra này thuộc các mã HS nằm trong biểu thuế quan hài hòa của Hoa Kỳ có mã HS như sau: 4409.10.4010, 4409.10.4090, 4409.10.4500, 4409.10.5000, 4409.22.4000, 4409.22.5000, 4409.29.4100, 4409.29.5100. Hoặc các mã 4409.10.6000, 4409.10.6500, 4409.22.6000, 4409.22.6500, 4409.29.6100, 4409.29.6600, 4418.99.9095 and 4421.99.9780.

Gỗ Việt

(Theo https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2021/er0122ll1705.htm)