Một mùa XANH đang về

08/02/2021 04:22
Một mùa XANH đang về

Chúng ta đang bước vào những thời khắc của một Xuân mới đầy kì vọng, kì vọng về sự phát triển ổn định của nền kinh tế, dịch bệnh được đẩy lùi, thiên tai được giảm thiểu nhưng bất cứ niềm hi vọng nào cũng phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, bằng những ý tưởng đột phá và khả năng thực hiện những điều đó.

Mùa Xuân là cả một mùa xanh, đó là câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính, và chưa bao giờ, khát vọng mùa xanh đấy lại được nói đến nhiều như mùa Xuân này, đặc biệt với ngành công nghiệp gỗ Việt Nam, nó là sự gợi nhớ tới ước mơ phủ xanh nền kinh tế mũi nhọn của đất nước, với những giá trị cụ thể và bền vững. Quỹ “Việt Nam xanh” với sứ mạng xây dựng hình ảnh nhân văn của ngành chế biến gỗ, gắn sự phát triển của ngành với lợi ích và phát triển của cộng đồng đã được ra đời trong một năm nhiều biến động với hi vọng thay đổi nhận thức xã hội về ngành theo hướng bền vững về xã hội, môi trường và kinh tế. Đó là sự thể hiện của trách nhiệm và cam kết của cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, hoạt động sản xuất và thương mại hợp pháp, bền vững. Ông Đỗ Xuân Lập, chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam nhận định, mục đích của quỹ sẽ góp phần thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về ngành gỗ theo hướng bền vững về xã hội, môi trường và kinh tế. Ông Nguyễn Chánh Phương, phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (Hawa) cho biết, ngành công nghiệp gỗ chúng ta nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ rừng là đương nhiên. Chúng ta cũng cần phải nâng cao nhận thức trong chính trong cộng đồng của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ. Mỗi người phải cùng nhau suy nghĩ về trách nhiệm xã hội trong bảo vệ rừng. 

Quỹ “Việt Nam xanh” sẽ thúc đẩy các đức thành Một mùa đang về... kết nối giữa các hộ sản xuất đồ gỗ tại các làng nghề gỗ và các doanh nghiệp trong ngành, mở rộng thị trường, thúc đẩy việc chuyển đổi các loại gỗ nguyên liệu từ các loại gỗ quý nhập khẩu sang các loại gỗ rừng trồng, sản phẩm gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu từ các nguồn rủi ro thấp. Thông qua đó truyền thông để thay đổi nhận thức và thói quen của cộng đồng về sử dụng gỗ hợp pháp và bền vững. Quỹ "Việt Nam xanh" là sự đột phá về ý tưởng, trách nhiệm và nó còn rộng hơn cả khái niệm ngành công nghiệp gỗ xanh, hoặc nền kinh tế xanh (là nền kinh tế mang lại phúc lợi cho con người và công bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về môi trường và suy giảm sinh thái), nó là điều gì đó đại diện cho những niềm hi vọng của đất nước, khi chúng ta đang đối mặt với những thách thức về thiên tai và dịch bệnh ngày càng nhiều hơn, và việc bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên là một yêu cầu cấp thiết, nó chính là nền tảng cho muôn đời sau.

Trong ngày ra mắt của mình, Quỹ Việt Nam xanh đã có những cam kết để không chỉ bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước, bảo vệ những giá trị của rừng Việt Nam, bảo vệ những giá trị của đất nước mà nó còn cam kết phát triển ngành gỗ xa hơn tới những mục tiêu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra, nó sẽ thúc đẩy các kết nối giữa các hộ sản xuất đồ gỗ tại các làng nghề gỗ và các doanh nghiệp trong ngành, mở rộng thị trường, thúc đẩy việc chuyển đổi các loại gỗ nguyên liệu từ các loại gỗ quý nhập khẩu sang các loại gỗ rừng trồng, sản phẩm gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu từ các nguồn rủi ro thấp. Thông qua đó truyền thông để thay đổi nhận thức và thói quen của cộng đồng về sử dụng gỗ hợp pháp và bền vững.

Đức Thành (Gỗ Việt số 130, tháng 1/2021)