TOP các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2020

21/02/2021 16:07
TOP các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2020

Tham gia và hoạt động xuất khẩu G&SPG năm 2020 có trên 3600 doanh nghiệp trong đó có 75 doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu trên 30 triệu USD/năm.

 

Mặc dù chịu tác động bởi đại dịch Covid -19, nhưng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 12,371 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.

Tham gia và hoạt động xuất khẩu G&SPG năm 2020 có trên 3600 doanh nghiệp trong đó có 75 doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu trên 30 triệu USD/năm. Thống kê sau đây là Top các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn trong ngành gỗ năm 2020. 

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TRÊN  200 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 100 → 200 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 50 → 100 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 30 → 50 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

Gỗ Việt