Xây dựng chiến lược và giải pháp cho ngành gỗ

07/04/2021 10:43
Xây dựng chiến lược và giải pháp cho ngành gỗ

Ngày 2 tháng 04 năm 2021 vừa qua, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phối hợp với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách TTHC của Thủ tướng) tổ chức tọa đàm “ Ngành gỗ Việt Nam: Các vấn đề, định hướng chiến lược và các giải pháp phát triển trong giai đoạn mới” 

Đây là buổi tòa đàm  tham vấn ý kiến doanh nghiệp và  các cơ quan quản lý nhà nước về giải pháp và chiến lược nhằm ứng  xử với các mục tiêu tăng trưởng và các bài toán cốt lõi của ngành gỗ, để xây phục vụ cho xây dựng báo cáo chiến lược ngành gỗ.

Các ý kiến chia sẻ tại tọa đàm tập trung vào các giải quyết các vấn đề đang tồn tại trong ngành gỗ như: nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu tư FDI, rủi ro về xuất xứ, các vấn đề liên quan tới công nghệ, nguyên phụ liệu và khu công nghiệp tập trung.

Buổi tọa đàm lần hai sẽ được tổ chức tại Hà Nội và trung tuần tháng 4. Các doanh nghiệp quan tâm và có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo xây dựng chiến lược ngành gỗ, vui lòng tham gia ý kiến tại link: https://bitly.com.vn/dicrke 

Gỗ Việt