Chilê là thị trường cung cấp gỗ thông lớn nhất cho Việt Nam

27/03/2023 12:04
Chilê là thị trường cung cấp gỗ thông lớn nhất cho Việt Nam

Nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam từ thị trường Chilê lớn nhất chiếm tới 27,1% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam tháng 2/2023 đạt 34,5 nghìn m³, trị giá 7,4 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng 15,0% về trị giá so với tháng 01/2023; tuy nhiên so với tháng 2/2022 lại giảm 47,2% về lượng và giảm 57,4% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ thông đạt 64,3 nghìn m³, trị giá 13,9 triệu USD, giảm 45,4% về lượng và giảm 57,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam tháng 1/2023 đạt 29,8 nghìn m³, trị giá 6,5 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 30,4% về trị giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 giảm 43,2% về lượng và giảm 57,5% về trị giá. Nguyên nhân của việc nhập khẩu gỗ thông sụt giảm là do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến hoạt động nhập khẩu chậm lại.

Về chủng loại nhập khẩu, theo số liệu thống kê, tháng 1/2023, nhập khẩu gỗ thông loại xẻ đạt khối lượng 22,2 nghìn m³, trị giá 5,6 triệu USD, giảm 26,0% về lượng và giảm 30,5% về trị giá so với tháng 12/2022; so với tháng 01/2022 giảm 47,7% về lượng và giảm 59,6% về trị giá.

Nhập khẩu gỗ thông tròn đạt 7,6 nghìn m3, trị giá 903 nghìn USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 29,8% về trị giá so với tháng 12/2022; so với tháng 01/2022 giảm 23,9% về lượng và giảm 37,4% về trị giá.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ thông trong tháng đầu năm 2023 đạt 216,7 USD/m3, giảm 11,4% so với tháng 12/2022 và giảm 25,2% so với tháng 01/2022.

Về thị trường nhập khẩu, tháng 01/2023, lượng nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Chilê, New Zealand, Brazil, Urugoay, Achentina… giảm so với tháng 1/2022, trong khi đó, lượng nhập khẩu từ thị trường Mỹ, EU… tăng.

Cụ thể, nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Chilê giảm 9,4% về lượng và giảm 32,7% về trị giá so với tháng 1/2022, đạt 8,1 nghìn m3, trị giá 2,1 triệu USD, chiếm tới 27,1% tổng lượng nhập khẩu. Chilê là thị trường cung cấp gỗ thông lớn nhất cho Việt Nam trong tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường New Zealand đạt 4,1 nghìn m3, trị giá 1,2 triệu USD, giảm 23,3% về lượng và giảm 37,1% về trị giá so với tháng 1/2022. Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Brazil đạt 2,8 nghìn m3, trị giá 806 nghìn USD, giảm 79,2% về lượng và giảm 80,8% về trị giá so với tháng 1/2022.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ thông từ một số thị trường khác giảm so với tháng 01/2022 như: từ Urugoay giảm 77,0%; Achentina giảm 73,0%; Trung Quốc giảm 53,4%…

Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Mỹ đạt 7,2 nghìn m3, trị giá 792 nghìn USD, tăng 11,5% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với tháng 01/2022, chiếm 24,0% tổng lượng nhập khẩu.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường EU đạt 3,5 nghìn m3, trị giá 758 nghìn USD, tăng 89,7% về lượng và giảm 0,7% về trị giá so với tháng 01/2022, chiếm 11,8% tổng lượng nhập khẩu.

Gỗ Việt