Hội nghị giao ban XTTM với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1/2023

01/02/2023 08:08

"Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài" tháng 1 năm 2023 là sự kiện Xúc tiến thương mại đầu tiên trong năm 2023 dưới hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì đã thu hút sự tham gia của 500 đại biểu đại diện cho các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Gỗ Việt (Nguồn Truyền hình Công Thương)